Посещение в завода на Gates в гр. Балсарени (до Барселона), Испания (21-23.11.2019).

Посещение в завода на Gates в гр. Балсарени (до Барселона), Испания (21-23.11.2019).

Среща на акционерите на Global one за Източна Европа в гр. Краков, Полша (5-6.11.2019).

Среща на акционерите на Global one за Източна Европа в гр. Краков, Полша (5-6.11.2019).

Среща на акционерите на Global one в Истанбул (26-29.09.2019 г.).

Посещение в завода на LPR