header

"Автокомерс 93" ООД е акционер в GLOBAL ONE!

"Автокомерс 93" ООД вече е част от групата GLOBAL ONE! GLOBAL ONE е основана през 2016 г. от WM SE (Osnabrück, Germany) и SSF Imported Auto Parts (Los Angeles, USA). В момента се състои от 19 акционера представени в 21 държави.