header

"Автокомерс 93" ООД е най-успешния дистрибутор на TOTAL и ELF в България за 2018 г.!

"Автокомерс 93" ООД реализира най-големи продажби на масла TOTAL и ELF в България.

На проведената на 30.01.2019 г. годишна среща на дистрибуторите на Тотал България ЕООД в гр. София, Хотел SENSE, Нордин Мокрани - Изпълнителен Директор на Тотал България ЕООД връчи на Тодор Илиев и Христо Тасев грамота за най-успешен дистрибутор на масла TOTAL и ELF за 2018 г.